Strona główna

Projekt „Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) – dla branży mechaniki precyzyjnej” jest realizowany przez Elektroszkolenia sp. z o.o. w partnerstwie z Lubelską Izbą Rzemieślniczą

Aktualności

Umowa podpisana!

Miło nam zakomunikować, że Elektroszkolenia sp. z o.o. otrzymały dofinansowanie projektu „Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych (DUZ) – dla branży mechaniki precyzyjnej”. Umowę w imieniu Elektroszkoleń podpisał Maciej Kułak, prezes zarządu, a z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej, Karol Bieniek, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej Informacja na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej